tisdag 3 februari 2015

Så undviker du vinterkräksjukan/ Tvätta händerna!kraksjuka

Så undviker du vinterkräksjukan


Vinterkräksjukan är en mag-tarmsjukdom som orsakas av ett virus som smittar mycket lätt. Vinterkräksjuka börjar plötsligt med kräkningar, diarréer och magsmärtor.
Det pågår ofta i ett par till tre dygn. Vinterkräksjuka är mest aktuell mellan november-april. Sjukdomen går över av sig själv.

Vad är vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan orsakas av ett calicivirus som är mycket smittsamt. Inkubationstiden är 12-48 timmar, dvs tiden från smitta till dess att sjukdomen bryter ut. Vinterkräksjukan börjar ofta mycket hastigt med kräkningar, diarréer och magsmärtor. Dessa pågår i ett till tre dygn.
Efter att ha haft sjukdomen kan man ha ett visst kortvarigt skydd, immunitet, men man kan bli sjuk flera gånger.

Hur smittar vinterkräksjukan

  • Vinterkräksjuka smittar mycket lätt
  • En sjuk person kan föra smittan vidare direkt eller indirekt
  • Viruset sprids genom till exempel dörrhandtag, toalettsitsar och liknande
  • Viruset sprids genom mat som hanterats av smittad person
  • Viruset kan spridas via råa skaldjur eller mat som inte har upphettats tillräckligt

Vanliga symtom vid vinterkräksjukan

Symtomen kommer snabbt efter det man blivit smittad. Inkubationstiden är 12-48 timmar, därefter drabbas den som smittats av plötsligt illamående, kräkningar, diarré och eventuellt magsmärtor.
Kräkningar och diarréer pågår i cirka 1-3 dagar.

Behandling vid vinterkräksjukan

Det är viktigt att dricka mycket vid vinterkräksjuka. Att dricka vätskeersättning är bra eftersom kroppen förutom vätska även förlorar salter. Kroppen tar till sig vätskan bäst genom att man dricker lite i taget med täta mellanrum.
När diarréerna avtar kan man äta som vanligt igen, men fortsätt att dricka mycket vätska så länge avföringen är lös. Vätskeersättning kan köpas på apotek.

Så förebyggs vinterkräksjuka

  • Det går att undvika vinterkräksjukan genom att hålla god hand- och livsmedelshygien
  • Tvätta händerna noga, före måltider och efter toalettbesök
  • Använd flytande tvål och pappershandduk på skolor, förskolor, arbetsplatser och offentliga miljöer
  • Undvik att äta av bufféer där många rör vid maten
  • Undvik magsjuka personer

Sök vård

Sjukdomen är inte farlig utan går över på ett par dagar. Kontakta vårdcentral om du inte får i dig tillräckligt med vätska, har vätskebrist eller om du kissar mycket mindre än vanligt.
Tecken på uttorkning är mörk, sparsam urin, trötthet och torra slemhinnor.

Goda råd

En bra regel vid vinterkräksjuka är att man ska vara helt frisk i minst 48 timmar innan man går tillbaka till arbete, skola eller andra aktiviteter.
Detta för att inte smitta andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar