onsdag 27 maj 2015

Tanzania är ett av världens fattigaste länder


Vilken strålande idé från skolan!!

Operation dagsverket. "De elever som går på lågstadiet kommer att få arbeta ihop bidragspengar hemma, se Schoolsoft. Pengarna går till arbetet för rent vatten och bättre toalett i skolor i Tanzania. "

Jane och en kompis bakade kakor och muffins och sålde för att tjäna 100:- var! Bra gjort. Julia städade sitt rum och bäddade sängen men ville hellre spara sina pengar men gick väl till slut med på att "ge bort dom" när jag berättade ordentligt var pengarna skulle skickas!Tanzania är ett av världens fattigaste länder

Tanzania är ett av världens fattigaste länder och ligger i Östafrika. 45 miljoner människor lever antingen på fastlandet, eller på någon av Zanzibars olika öar runt kusten. Ungefär hälften av befolkningen är barn under 18 år. En tredjedel av invånarna bor på landsbygden där jordbruk är den största inkomstkällan. Ungefär var tredje person lever i fattigdom, det vill säga på mindre än 10 kronor per dag. Var femte person kan inte äta sig mätta varje dag. 
Tanzania är inte särskilt jämställt när det gäller barn och kvinnor. Det finns stora skillnader i hälsa mellan barn som bor ute på landsbygden, och barn i rikare familjer som bor i städerna. Ungefär tre miljoner barn är föräldralösa i Tanzania, och en del av dem har förlorat sina föräldrar i aids. Tanzanias familjer är stora- varje kvinna föder i snitt fem eller sex barn. Detta gör att befolkningen växer snabbt. Ett problem med det är att den sociala servicen, skola, sjukvård osv inte räcker till alla.

Situationen för barn

Det finns flera miljoner fattiga barn i Tanzania och många av dessa kan inte äta sig mätta varje dag. Många av barnen som bor på landsbygden, jämfört med barnen i städerna har större risk att bli undernärda, att inte få sjukvård, att inte kunna gå i skola, att inte bli registrerade när de föds, och att inte ha tillgång till rent vatten.
Både inom och utanför familjen riskerar många barn i Tanzania att råka ut för fysisk misshandel eller utnyttjande. Tanzanias och Zanzibars parlament har gjort förändringar för att skydda barnen i landet bättre, och försöker utveckla sina system för att förebygga att barn far illa.

Utbildning

Bara lite mer än hälften av de fattigaste barnen i Tanzania går i skolan, till skillnad från mer välmående barnen i städerna, där många fler går i skolan.
Antalet barn i skolan har ökat kraftigt under de senaste åren, vilket är jättebra. Man har dock inte hunnit bygga ut skolan i samma takt. Detta gör att skolklasserna är stora- ofta upp mot 70 barn i varje klass. Det finns också för få lärare i landet. Många skolor saknar:
 • Skolböcker (i genomsnitt en bok på fem barn)
 • Stolar och bänkar
 • Toaletter
 • Vatten att dricka eller att tvätta sig med, och ingen tvål.
Många barn hoppar av skolan. Till exempel får flickor som blir gravida får inte fortsätta i skolan. Barn med funktionshinder går sällan i skolan.

Pengarna från Operation Dagsverke kommer att gå till: 

 • UNICEF kommer att hjälpa myndigheterna att förbättra tillgången till vatten och toaletter på landets skolor.
   
 • Ett antal skolor kommer att få rent vatten.
   
 • Ett antal skolor kommer att få ordentliga toaletter, separata för flickor och pojkar.
   
 • Barnen på skolorna får lära sig om vikten av hygien och handtvätt.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar